technologia

23 kwietnia, 2018

1. Ziarna

12 października, 2016

2. Proces tłoczenia

12 października, 2016

3. Sedymentacja oleju

12 października, 2016

4. Rozlewanie