3. Sedymentacja oleju

4. Rozlewanie
12 października, 2016
2. Proces tłoczenia
12 października, 2016